Interne audits

We voeren audits of toetsingen uit om de kwaliteit van ondersteuning te verbeteren. Jaarlijks inventariseren we de onderwerpen die we willen toetsen.

Door corona hebben in 2020 vooral zelfdiagnoses door de teams plaatsgevonden. Met behulp van een digitaal toetsinstrument toetsen medewerkers zelf of zij voldeden aan de normen.

Er zijn zelfscans uitgevoerd op het gebied van medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie, voedselveiligheid, normenkader van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (thema: Persoonsgerichte zorg).

Externe audit

Wij zijn een gecertificeerde aanbieder en dat willen we blijven. Daarom laten wij ons jaarlijks toetsen door externe auditoren. In de audit van 2019 kwam naar voren dat Wil onvoldoende scoort op dossiervoering. In de audit van 2020, die volledig digitaal plaatsvond, hebben we de auditoren laten zien dat hier een enorme verbeterslag op is gemaakt. De dossiers zijn goed op orde.

De auditoren gaven een compliment voor de initiatieven die Wil neemt om de cliënt te stimuleren “boven zichzelf uit te stijgen”. In 2020 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd en is Wil opnieuw ISO-gecertificeerd.