Cliëntervaringen

In 2020 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd die past bij de eisen vanuit de WMO. Er zijn in totaal 210 vragenlijsten ingevuld. Op een cliëntenaantal van 1.490 is dat een respons van 14.1% In 2019 was dit 14.5%. Door de lage respons kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de uitkomsten voor de totale doelgroep gelden.

De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek zijn vooral positief. Wil krijgt van cliënten gemiddeld het rapportcijfer 8.4. Dat is een stijging van 0.4% t.o.v. vorig jaar.

Van de invullers vindt 94% (in 2019: 92%) de kwaliteit van ondersteuning van Wil goed. "De ondersteuning helpt mij om mezelf beter te redden en beter de dingen te doen die ik wil", zegt 92% (2019: 87%) van de invullers. En past bij mijn hulpvraag, aldus 95% (2019: 91%). Men is tevreden over de snelheid waarmee men geholpen wordt en de wijze waarop medewerkers samenwerken met cliënten.

Ten opzichte van vorig jaar scoort het onderdeel “Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag” nu beter. Vorig jaar beantwoordde 18% van de invullers deze vraag met “nee”. Dit jaar is dit nog 10%.

De vraag “Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner?” wordt door 74% met “nee” beantwoord). Dit was ook vorig jaar een onvoldoende score. Hierop heeft geen verbetering plaatsgevonden. Uit de toegevoegde opmerkingen kan hiervoor geen verklaring gevonden worden. In het managementoverleg is hierover gesproken en een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat invullers de term “onafhankelijke cliëntondersteuner” niet kennen.

Dit is vooral een term die door de gemeenten wordt gebruikt en waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Het zegt niets over de geleverde zorg door Wil. De vraag wordt om die reden uitgeschakeld in het onderzoek.