Continu verbeteren

De afgelopen jaren hebben we gezien dat we onze verbetercyclus beter moeten doorlopen. We zijn goed in het maken van plannen. Maar we zijn minder goed in het implementeren, evalueren en borgen van onze plannen.

Continu verbeteren is dan ook een belangrijk onderdeel van ons verbeterprogramma Samen. Meer informatie over dit verbeterprogramma is te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade.
 
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt opgepakt. Veel verbeteracties worden dan ook op de locatie gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van een klacht of een ongewenste gebeurtenis.
 
De verzamelde informatie over de kwaliteit van zorg, zoals cliëntervaringen, incidenten en klachten biedt input voor ons ontwikkelplan. De voortgang van ons plan bewaken we door elke vier maanden in een 4-maandsrapportage stil te staan bij de speerpunten uit het ontwikkelplan en gegevens uit stuurgetallen en metingen. Zo nodig sturen we bij.

Onze plannen voor 2020 waren

In 2019 hebben we gezien dat de kwaliteit van zorg minder goed op orde is. Dit bleek onder andere uit een externe audit. We zijn onvoldoende in staat geweest om een verbeterslag te maken over de risicotaxaties op cliëntniveau en het systematisch/methodisch werken.

Daarnaast is gebleken dat het op maat scholen van onze medewerkers om de kwaliteit en veiligheid van de ondersteuning te vergroten onvoldoende vorm kreeg. Ook hier zijn acties op ondernomen.

We moeten duidelijker met elkaar bepalen wat het profiel is van Wil als we ons richten op dagbesteding of arbeidsmatig werk. De visie op werk en dagbesteding moet beter vorm krijgen.