Deskundigheid

Onze medewerkers zijn de basis van onze ondersteuning. Om te kunnen voldoen aan de behoefte van gemeenten en adequaat te spelen op kwaliteitseisen is het van groot belang dat we investeren in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Daarnaast pas het bij goed werkgeverschap. In 2019 is hier slechts minimaal in geïnvesteerd. Het scholen van medewerkers vormde in 2020 een belangrijke focus.

Scholingen Wil

In 2020 is binnen Wil vooral ingezet op het doorontwikkelen van het gebruik van Jouw Omgeving. En het werken aan verbeterplannen op het gebied van methodisch werken en oplossingsgericht werken voor de ambulante medewerkers. De voortgang van de scholingen was vanwege corona wel een constante uitdaging. Veel van de fysieke scholingen zijn vervangen door digitale oplossingen.

In 2021 worden de deskundigheidsprofielen verder ingericht, zodat uiteindelijk iedere medewerker werkzaam bij Wil over een volledig profiel beschikt. Dit maakt voor zowel de medewerker als de leidinggevende inzichtelijk wat de verplichte scholingen zijn en wat de status is van de gevolgde of nog te volgen scholingen. De eerste thema's die ingericht worden zijn: "Werken bij Alliade" en "Welkom bij Alliade". Hierna volgen diverse zorgthema's, thema's op het gebied van veiligheid en thema's met verplichte activiteiten vanuit wet- en regelgeving als bijvoorbeeld Wet Zorg en dwang.