Incidenten

Omdat we willen leren van zaken die niet goed zijn gegaan is afgesproken dat medewerkers incidenten melden. De incidenten bespreken we in het team en er wordt elke vier maanden een rapport gemaakt voor heel Wil.

Omdat we nog beter willen leren van incidenten is dit als project opgenomen in het verbeterprogramma Samen.

In 2020 is vooral ingezet op het slimmer registreren van deze incidenten om er zo gemakkelijker verbeterinformatie uit te kunnen halen. In 2021 krijgt dit verder vervolg.

Cijfers in 2020

Er zijn in 2020 in totaal 100 ongewenste gebeurtenissen gemeld (2019: 135). Wat zien we in 2020 t.o.v. 2019:

Agressiemeldingen  
2020 2019
34 (34% van het totaal) 84 (= 62.2% van het totaal)
Medicatiemeldingen  
2020 2019
7 (7% van het totaal) 15 (= 11.11% van het totaal)
Fout medewerker 3 Fout medewerker 14
Fout cliënt/derden 4 Fout cliënt/derden 1
Suïcide-uitingen  
2020 2019
11 (11% van het totaal) 0

Uit de registratie blijkt dat het in drie gevallen om een poging gaat. En in acht gevallen om uitspraken over suïcide. Deze zijn besproken in het managementoverleg en de teamoverleggen van betreffende regio’s. In alle gevallen is door de medewerker actie ondernomen en zijn (externe) experts ingeschakeld.

Welke trends zijn gesignaleerd?

  • Het aantal geregistreerde incidenten is gedaald (bijna 26%)
  • Er is een flinke stijging van het aantal registraties op het gebied van suïcide.