Klachten

Wij willen leren van de klachten die wij ontvangen. Klachten worden in eerste instantie opgelost daar waar zij hebben plaatsgevonden.

Klachten worden gemeld bij de leidinggevende van de locatie. Wanneer de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost, komt de klachtenadviseur in beeld. Bij Wil volgen we het aantal klachten en de aard van de klachten in viermaandelijkse rapportages.

Verbeteringen ten aanzien van deze klachten worden op locatieniveau opgepakt door de leidinggevenden.

Cijfers van 2020

In 2020 zijn er zes klachten binnen gekomen (2019:12) bij de Alliade klachtenadviseur. Het ging hierbij over klachten rondom afspraken, verwachtingen, communicatie en overlast.

Afhandeling van de klachten

Alle klachten zijn middels maatwerk (en vooral door in gesprek te gaan), binnen één week naar tevredenheid afgerond. De klachten hebben niet geleid tot aanpassing van het beleid of procedures.