Samenvatting 2020

Ondanks de coronacrisis is er een mooie ontwikkeling geweest in het methodisch werken. Eind 2020 werd dit in de externe audit bekrachtigd.

De dossiers worden steeds beter gebruikt om de voortgang van de zorg te monitoren, risico’s in kaart te brengen en de zorg daarmee te verbeteren. Er is flink ingezet op scholing hierin. Daarnaast is er in 2020 gestart met het ontwikkelen van een visie op dagbesteding.

Tussen de verschillende onderdelen van Alliade is er een mooie synergie ontstaan. Wil heeft de ambitie om de zorgproducten nog steviger neer te zetten in de gemeenten. We gaan in 2021 fors inzetten op het vergoten van de deskundigheid van onze medewerkers, zodat we nog meer kwaliteit kunnen leveren.