Voorwoord kwaliteitsverslag 2020

Het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van de Covid-19-pandemie. Zo ook bij Alliade en Wil. Lockdowns, geen bezoek, geen of minder dagbesteding, uitbraken van corona, zieke cliƫnten en zieke medewerkers. Allemaal gebeurtenissen met veel impact op het leven van de cliƫnten van Wil en hun verwanten; en dus ook impact op de kwaliteit van zorg en begeleiding.

Het jaar 2020 was een totaal ander jaar dan welk jaar dan ook. Het hele jaar stond in het teken van corona. En dat vroeg veel van cliënten en medewerkers. We moesten omgaan met beperkingen en maatregelen die vaak veranderden. In maart 2020 ging alles op slot. De dagbestedingen moesten dicht, en er kon niemand op bezoek komen. Dit heeft er flink ingehakt.

Van het ene op het andere moment stopte de dagbesteding en moest de ambulante hulp digitaal plaatsvinden. We zijn trots op de manier waarop iedereen hier mee omgegaan is. We leverden heel snel dagbesteding aan huis voor veel cliënten. Veel medewerkers van Wil hielpen mee bij Meriant of Talant. En de ambulante begeleiding vond veelal digitaal plaats.

Ondanks de coronamaatregelen hebben we een groei laten zien in de ambulante zorg. Er is veel aandacht geweest voor het methodisch werken, door bijvoorbeeld het cliëntdossier Jouw Omgeving steeds beter en gerichter in te zetten. En er is een start gemaakt met de scholing in het oplossingsgericht werken.

We zijn trots op de manier waarop de medezeggenschap betrokken is geweest bij alle besluiten. Bijvoorbeeld bij het besluit om niet aan te besteden in de WMO in regio Leeuwarden. En het samenvoegen van locaties met Talant. Maar vooral de betrokkenheid bij besluiten over coronamaatregelen. Dit gebeurde in samenspraak met de cliëntenraad. Maar ook door cliënten, medewerkers en andere betrokkenen in gesprek te laten gaan over hoe er omgegaan moest worden met deze maatregelen.

Naast alle maatregelen merkten we dat we een grote uitdaging hadden op het financieel gezond houden van Wil. Door sluiting misten veel locaties inkomsten. Door hier actief op in te spelen, is het Wil gelukt om dit verlies zo laag mogelijk te houden. We hebben hiermee laten zien flexibel in te kunnen spelen op veranderingen.

Eind 2020 bracht de externe audit heel mooi naar voren dat we zichtbaar gegroeid zijn in het methodisch werken. En is er sprake van een mooie synergie tussen de verschillende onderdelen van Alliade. Er is binnen Wil een stevige ambitie om de zorgproducten steviger neer te zetten in de gemeenten. En we gaan in 2021 fors inzetten op het vergoten van de deskundigheid van onze medewerkers, zodat we nog meer kwaliteit kunnen leveren!


Cyril van Zuidam
Directeur Wil